Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego realizuje kolejny projekt programu ERASMUS +. Jest to projekt w ramach programu Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Działania projektu pod nazwą „Ekonomiści na start”,  skierowane są do 20 uczniów technikum kształcącego w zawodzie technik ekonomista.
Projekt zakłada przygotowanie uczestników do wyjazdu na zagraniczną praktykę zawodową. Przygotowanie obejmuje: 20h kursu języka niemieckiego zawodowego oraz 10h kursu kompetencji kluczowych prowadzonego przez doradcę zawodowego. Uczniowie zostaną wyposażeni w potrzebne materiały edukacyjne i piśmiennicze.  Uczestnicy projektu (2 grupy po 10 osób) wyjadą z opiekunem na 2-tygodniowe praktyki zagraniczne do ośrodka szkoleniowego IB we Frankfurcie nad Odrą. Praktyka odbywa się w ramach programowej praktyki zawodowej.  
Wiosną 2018 roku 10 uczniów z klasy IIIa  rozpocznie przygotowania do wyjazdu na 2-tygodniowa praktykę do Niemiec. Będą tworzyć firmę symulacyjną w ośrodku IB we Frankfurcie nad Odrą. Kolejna grupa jesienią 2018 roku skorzysta z takiej samej szansy rozwoju osobistego i zawodowego.
Założenia programu Erasmus+ zakładają także upowszechnianie rezultatów projektu. Uczestnicy korzystający z dofinansowania będą dzielić się zdobytymi doświadczeniami i prezentować efekty mobilności opowiadając innym uczniom o udziale w projekcie oraz prowadząc warsztaty zawodoznawcze dla młodszych kolegów i gimnazjalistów. Podczas wakacji wykorzystane będą stworzone przez uczniów prezentacje multimedialne z przygotowań do wyjazdu, odbytej praktyki i czasu wolnego. Zadania warsztatowe mają pozwolić uczestnikom dokonać autoprezentacji i dzielenia się zdobytymi doświadczeniami. Są to bardzo istotne umiejętności interpersonalne, w jakie powinni być wyposażeni młodzi ludzie na rynku pracy.  
Wymiernym efektem udziału w projekcie jest uzyskanie przez każdego  uczestnika certyfikatu odbytej praktyki zawodowej, wystawionego przez niemieckiego partnera, zaświadczenia ukończenia przygotowania do wyjazdu w postaci kursu języka niemieckiego zawodowego oraz kursu kompetencji kluczowych. Najbardziej istotnym, z punktu widzenia ścieżki zawodowej naszych uczniów, jest nabycie przez nich umiejętności i wiadomości zawodowych oraz językowych potwierdzonych dokumentem Europass Mobilności. Europass jest uznawany na międzynarodowym rynku pracy.

Zapraszamy do zapoznania się z artykułami dotyczącymi projektu:

Ekonomiści ponownie jadą do Niemiec na praktykę zawodową

Ekonomiści tworzą kolejną firmę symulacyjną

Atrakcje weekendu podczas praktyk zagranicznych

Firma symulacyjna spełniła swoje zadanie - rezultaty osiągnięto

Upowszechnianie rezultatów projektu "Ekonomiści na start"

Warsztaty zawodoznawcze w ramach upowszechniania rezultatów projektu

Warsztaty zawodoznawcze - kalkulujemy ceny towarów w ofercie baru hotelowego

Dzielimy się wiedzą ... mnożąc efekty

Warsztaty zawodoznawcze w Szkole Podstawowej nr 2 w Słubicach

Warsztaty zawodoznawcze w Szkole Podstawowej w Cybince

 

 Poniżej zamieszczamy prezentacje poszczególnych działów funkcjonujących w firmie symulacyjnej oraz prezentację ogólną.