Przedsięwzięcia skierowane do szkoły w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Słubickim”:

1. Doposażenie w specjalistyczny sprzęt i pomoce dydaktyczne pracowni hotelarstwa, architektury krajobrazu, języka obcego zawodowego, ekonomicznej, żywienia i usług gastronomicznych
2. Doposażenie Szkolnego Ośrodka Kariery
3. Dyżury 3 doradców zawodowych w SzOK
4. Zatrudnienie doradcy-konsultanta
5. Przeprowadzenie diagnozy stanu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkole
6. Spotkania z pracodawcami, organizacjami pracodawców, PUP, OHP, PPP
7. Utworzenie punktu informacyjnego w bibliotece szkolnej/zakup materiałów
8. Stworzenie mapy lokalnej sieci doradztwa
9. Konferencja lokalna na temat doradztwa
10. Organizacja drzwi otwartych
11. Zorganizowanie powiatowych targów zawodowych/edukacyjno-zawodowych/festiwali zawodowych
12. Zorganizowanie spotkań sieci doradców szkolnych na poziomie powiatu wraz ze stworzeniem szkoleń w ramach sieci
13. Monitorowanie i ewaluacja zadań realizowanych w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach i placówkach systemu oświaty
14. Udział doradcy-konsultanta w sieci regionalnej doradców zawodowych i sieci instytucji
15. Wypracowanie indywidualnej ścieżki rozwoju edukacyjno – zawodowego ucznia
16. Udział w konferencjach regionalnych
17. Udział szkół w wojewódzkim festiwalu zawodów
18. Badanie uczniów metodą MindSonara
19. Dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych.