Podstawowe umiejętności zawodowe kształtowane na kierunku Technik Ekonomista:

 • prowadzenie dokumentacji biurowej i magazynowej,

 • prowadzenie dokumentacji procesu sprzedaży,

 • stosowanie przepisów prawa w prowadzeniu działalności,

 • gospodarowanie rzeczowymi składnikami majątku,

 • sporządzanie biznesplanu,

 • prowadzenie rekrutacji kandydatów do pracy,

 • sporządzanie dokumentacji kadrowej,

 • prowadzenie spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi,

 • rozliczanie wynagrodzeń i składek pobieranych przez ZUS,

 • prowadzenie analizy zatrudnienia i wynagrodzeń,

 • prowadzenie ewidencji podatkowych i rozliczeń podatkowych,

 • prowadzenie rozliczeń z kontrahentami i bankami,

 • prowadzenie analizy finansowej, sporządzanie sprawozdań finansowych,

 • obsługa urządzeń biurowych,

 • stosowanie technik komunikacji interpersonalnej w języku polskim, niemieckim i angielskim,

 • stosowanie specjalistycznych programów komputerowych.

 

Kierunek przygotowuje do pracy w następujących jednostkach:

 • przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych i handlowych na stanowiskach administracyjno-biurowych,

 • urzędach miast lub gminy,

 • urzędach skarbowych,

 • biurach rachunkowych,

 • bankach,

 • oddziałach lub jednostkach terenowych ZUS.

Nauka na tym kierunku pozwala na zdobycie dwóch kwalifikacji:

EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej

EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

oraz uzyskanie tytułu TECHNIK EKONOMISTA

Języki obce: j. angielski, j. niemiecki