W dniu 19 lutego 2019 roku uczestnicy projektu „Ekonomiści na start”, realizowanego w ramach programu ERASMUS+, kolejny raz prezentowali młodszym kolegom zastosowanie ekonomii, matematyki i reklamy w sposób ciekawy i poprzez zabawę.
Uczniowie wszystkich pięciu klas VIII Szkoły Podstawowej w Cybince wzięli udział w warsztatach zawodoznawczych.
Tematyka zrealizowanych warsztatów dotyczyła tworzenia cennika oferty baru hotelowego, czyli obliczania cen brutto sprzedaży towarów przy zastosowaniu marży handlowej i stawki VAT. Obliczone ceny zbytu, uwzględniające pojemności serwowanych napojów, należało umieścić w cenniku. Cenniki po wydrukowaniu młodzież laminowała i otrzymywała na pamiątkę uczestnictwa w warsztatach.  
Pozostałe klasy opracowywały analizy SWOT na podstawie opisów przypadku osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą i starających się o dotacje z PUP. Analizy dotyczyły Pana Marka hydraulika, Pani Barbary sprzątaczki oaz Pani Oliwii fryzjerki. Uczniowie, po zapoznaniu się ze specyfiką analizy SWOT, budową jej matrycy oraz po przeanalizowaniu cech przyszłego przedsiębiorcy i warunków jego otoczenia, klasyfikowali cechy do słabych lub mocnych stron oraz szans lub zagrożeń.
Opracowane analizy SWOT po wydrukowaniu były laminowane i przekazywane uczestnikom warsztatów na pamiątkę.  
Młodzież podczas spotkania świetnie się bawiła i uczyła zarazem. Możliwość zrealizowania zajęć miała miejsce dzięki współpracy pedagogów szkolnych CKZiU w Słubicach oraz Szkoły Podstawowej w Cybince, za co serdecznie dziękujemy.

Opiekun uczestników projektu
Anna Kozelan-Baranowska