eTwinning to program adresowany do uczniów i nauczycieli. Polega on na współpracy szkół partnerskich z obszaru UE przy wykorzystaniu języków obcych oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych. eTwinning jest częścią programu eLearning pod patronatem Komisji Europejskiej.

Cele programu są następujące:

  • przybliżenie uczniom i nauczycielom technologii ICT
  • pogłębienie znajomości języków obcych
  • innowacyjność
  • korzyści interkulturowe
  • realizacja programów nauczania w sposób interesujący i ciekawy dla uczniów
  • promowanie szkoły.

W ramach programu szkoły realizują proste lub złożone projekty wykorzystując oraz pogłębiając znajomość języków obcych i różnorodnych technik informatycznych (poczta elektroniczna, czaty, konferencje głosowe, prezentacje PowerPoint, publikacje internetowe, zdjęcia, forum, videokonferencje, itd.). Tematyka projektów zależy wyłącznie od zainteresowań uczniów partnerskich szkół, a więc to uczniowie decydują o tym jaki projekt będzie realizowany. Co roku organizowane są konkursy, w ramach których przyznawane są nagrody eTwinning.

Zespół Szkół Ekonomiczno-Rolniczych w Słubicach jest zarejestrowanym partnerem programu eTwinning. W programie uczestniczy od 2006 r. W szkole programem zajmują się p. Agata Prokop – koordynator, p. Beata Kamińska, p. Beata Niekurzak oraz p. Marlena Gawędzka.

Więcej informacji na temat programu na stronach:

Jeśli chcesz rozwijać swoje umiejętności komunikowania się
w językach obcych, posługiwania się technologią komputerową,
poznać swoich rówieśników z innych krajów oraz ich kulturę,
zdobyć przyjaciół z różnych zakątków Europy,
a przede wszystkim dobrze się bawić -

- włącz się do programu e-Twinning
w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawiczego w Słubicach!