Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik pojazdów samochodowych będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
- obsługi, naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych,
- diagnozowania i naprawy podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych,
- diagnozowania i naprawy układów elektrycznych i elektronicznych w pojazdach samochodowych,
- organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem samochodowym.

Technik pojazdów samochodowych - uczeń zdobywa dwie kwalifikacje:
1. MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych,
2. MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych
,