Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik informatyk będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
- montażu oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych,
- projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych,
- administrowania lokalnymi sieciami komputerowymi,
- projektowania baz danych,
- administrowania bazami danych,
- tworzenia stron internetowych www i aplikacji internetowych,
- administrowania stronami i aplikacjami internetowymi.

 

Technik informatyk - uczeń zdobywa dwie kwalifikacje:

1. INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
2. INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych