Uczestnicy mobilności realizowanej w ramach projektu: „Ekonomiści na start” programu Erasmus+, zorganizowali warsztaty dla młodszych kolegów z klasy VIII w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Białkowie.
Warsztaty zostały poprzedzone prezentacją multimedialną z pobytu w Niemczech
na praktykach zawodowych. Uczestniczki mobilności opowiadały o tworzeniu i pracy w firmie symulacyjnej oraz o formach spędzania czasu wolnego.
Uczniowie klasy VIII uczestniczyli w warsztatach pt.: Tworzenie projektu reklamy firmy usługowej. Opis przypadku prezentował działalność hotelu ABUDABI z Kołobrzegu, dla którego pracownicy działu marketingu mają przygotować reklamę na targi hotelowe Polagra Invest-Hotel w Poznaniu.
Przy wykorzystaniu sprzętu komputerowego i materiałów biurowych powstały projekty dwóch wersji reklamy zaprezentowane na potykaczu reklamowym.
Nad pracą młodszych kolegów czuwały uczestniczki projektu, wspierając ich radą
i doświadczeniem. Uczniowie po przełamaniu początkowego zawstydzenia chętnie zaangażowali się w pracę i wykazali się pomysłowością i współpracą.
Część uczniów przygotowało także ulotki reklamowe, które po wydrukowaniu laminowali i prezentowali wychowawczyni Pani Annie Bycka, bardzo zaangażowanej w pracę zespołową swoich wychowanków.
Warsztaty przebiegały w bardzo miłej atmosferze. Sprawiły wiele radości wszystkim uczestnikom.