Uczestnicy projektu „Ekonomiści na start” realizowanego w ramach programu ERASMUS+ upowszechniają rezultaty tego projektu m.in. poprzez warsztaty zawodoznawcze.
W dniu 17.12.2018 odbyły się kolejne warsztaty, tym razem dla hotelarzy z klasy pierwszej.
Tematem warsztatów było skalkulowanie cen sprzedaży oferowanych napojów, opracowanie cennika, jego wydrukowanie i zalaminowanie.  
Są to zagadnienia zbieżne z programem nauczania w zawodzie technik hotelarstwa, dodatkowo wzbogacone o wykorzystanie technik multimedialnych, umiejętności IT i praktycznych zagadnień matematycznych w pracy zawodowej. Podczas zajęć wykorzystano pozyskany dzięki projektowi sprzęt biurowy w postaci: projektora, drukarki,  laminatora, kalkulatorów i podstawek pod dokumenty.
Uczniowie wyrazili swoje opinie na temat zajęć: „zajęcia były atrakcyjne ze względu na odmienną formę pracy”, „nauczyłam się obsługiwać laminator”, „podobała mi się ciekawa forma zajęć”, „poznałam jedną z metod kalkulacji cen w  gastronomii”.