Wszelkie informacje na temat egzaminów zawodowych znajdują się na stronie internetowej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu: oke.poznan.pl

oraz Centralnej Komisji Egzaminacyjnej: cke.gov.pl

Polecamy również strony internetowe: