W bieżącym roku szkolnym dyrekcja Zespołu Szkół Ekonomiczno-Rolniczych w Słubicach rozpoczęła realizację drugiego projektu mobilności: "Praktyka zawodowa na szóstkę" w ramach programu Leonardo da Vinci.

W maju już pierwsza grupa uczniów (technik żywienia i usług gastronomicznych) po intensywnych przygotowaniach językowych i z doradcą zawodowym rozpoczęła praktykę zawodową w Ośrodku Zakładu Promowania Kształcenia Zawodowego Związku Przemysłu Budowlanego Berlina-Brandenburgii BFW we Frankfurcie n/Odrą, który odpowiada nowoczesnym standardom europejskim propagującym ideę „uczenie się przez całe życie". Projekt adresowany jest do uczniów kształcących się w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik architektury krajobrazu. Uczestnictwo w zagranicznych stażach ma wpłynąć na ukierunkowanie ucznia do dalszej ścieżki zawodowej i edukacyjnej, zwiększenie motywacji do nauki, poprawę atrakcyjności zawodu, podwyższenie kompetencji zawodowych, językowych, personalnych i społecznych.                                                                              
Celem projektu jest zdobycie przez uczestników staży nowych umiejętności i doświadczeń zawodowych, językowych oraz doskonalenie już posiadanych w branży gastronomicznej, które przyczynią się do lepszego poruszania się po europejskim i regionalnym rynku pracy. Udział w projekcie jest szansą dla młodzieży na poznanie uwarunkowań gospodarczych krajów partnerskich, a także na kształcenie samodzielności i umiejętności radzenia sobie w nowym otoczeniu, rozwój kompetencji zawodowych, personalnych i społecznych, które w przyszłości pomogą młodym ludziom poradzić sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi takimi jak: zmiana miejsca zamieszkania, bądź pracy, z wymaganiami związanymi z założeniem firmy.
Promocja projektu jest także znakomitą okazją do zachęcenia uczniów do wyboru technicznych kierunków kształcenia, szczególnie takich jak: technik żywienia i usług gastronomicznych i technik architektury krajobrazu, które dają możliwość zatrudnienia w Polsce i innych krajach europejskich.

Koordynator projektu Małgorzata Kościńska

 

Zapraszamy do obejrzenia filmu z praktyk zawodowych uczniów Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych - aby obejrzeć kliknij w poniższy obrazek:

Youtube

Zapraszamy również do obejrzenia prezentacji poszczególnych grup uczestniczących w projekcie. Pliki pdf zamieszczone są poniżej.

Załączniki:
Pobierz plik (Prezentacja_TAK_I-1.pdf)Grupa 12706 kB
Pobierz plik (Prezentacja_TAK_II-1.pdf)Grupa 21523 kB
Pobierz plik (prezentacja_TZiUG_I-1.pdf)Grupa 31447 kB
Pobierz plik (prezentacja_TZiUG_II-1.pdf)Grupa 43475 kB