Skład Rady Rodziców:

Przewodniczący - Sylwia Szary

Zastępca - Zbigniew Ziętek

Skarbnik - Agnieszka Andrzejak

 

Składka na Radę Rodziców: 50 zł na rok szkolny (prosimy wpłacać w sekretariacie szkoły lub u wychowawców klas)

Dziękujemy za wszelkie wpłaty zasilające konto Rady Rodziców.