Szkolenie z zakresu przygotowania wojskowego odbywa się w formie zajęć teoretycznych i praktycznych:

 • część teoretyczna realizowana będzie w szkole,

 • część praktyczna w patronackiej jednostce wojskowej i w szkole,

 • w klasie piątej obóz szkoleniowy.

 

 Uczniowie poznają podstawy służby wojskowej:

 • wiedzę o uwarunkowaniach służby wojskowej,

 • wybrane zagadnienia regulaminów ogólnych,

 • musztrę,

 • ceremoniał wojskowy,

 • podstawy wychowania wojskowego,

 • podstawy szkolenia bojowego i strzeleckiego,

 • zasady rozpoznania wojskowego,
 • podstawy szkolenia inżynieryjno-saperskiego.

 

Przyszłość, praca, możliwości:

 • skrócona służba przygotowawcza,

 • dodatkowe punkty przy aplikowaniu na wyższe uczelnie wojskowe,

 • zwiększenie szans na zawodową i terytorialną służbę wojskową.

 

Rekrutacja:

 • test sprawności fizycznej,

 • przedmioty punktowane: geografia, język obcy,

 • przedmioty rozszerzone: geografia, język niemiecki.

 

UWAGA !!! - liczba uczniów w klasie ograniczona do 30 osób. Nie czekaj - złóż dokumenty !!!