Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik spedytor będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
- organizacji transportu towarów eksportowanych i importowanych oraz przewożonych na terenie kraju,
- opracowania instrukcji wysyłkowych i materiałów informacyjnych dla klientów,
- organizacji załadunku i wyładunku towarów,
- obsługi klientów i kontrahentów w języku polskim, niemieckim i angielskim.

Technik spedytor - uczeń zdobywa jedną kwalifikację:
1. SPL.05. Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów.