Podstawowe umiejętności zawodowe kształtowane na kierunku Technik Rachunkowości:

 • prowadzenie rachunkowości, stosowanie różnych form rozliczeń pieniężnych

 • rozliczanie danin publicznych,

 • rozliczanie wynagrodzeń,

 • rozliczanie składek pobieranych przez ZUS,

 • prowadzenie analizy finansowej, sporządzanie sprawozdań finansowych

 • posługiwanie się pojęciami z dziedziny ekonomii, marketingu, zarządzania, statystyki, prawa, finansów,

 • zakładanie i prowadzenie przedsiębiorstw,

 • prowadzenie korespondencji związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej,

 • prowadzenie gospodarki finansowej podmiotów gospodarczych,

 • obsługa urządzeń biurowych,

 • stosowanie technik komunikacji interpersonalnej w języku polskim, niemieckim i angielskim,

 • stosowanie specjalistycznych programów komputerowych.

Kierunek przygotowuje do pracy w następujących jednostkach:

 • biura księgowe i rachunkowe,

 • działy finansowe, księgowe i kadrowe różnego rodzaju przedsiębiorstw,

 • instytucje finansowe,

 • zakłady budżetowe,

 • banki,

 • towarzystwa ubezpieczeniowe,

 • urzędy administracji publicznej i urzędy skarbowe.

 Nauka na tym kierunku pozwala na zdobycie dwóch kwalifikacji:

EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

EKA.06. Prowadzenie rachunkowości

 oraz uzyskanie tytułu TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

 Języki obce: j. angielski, j. niemiecki