Program "Aktywna tablica” to program rządowego wspierania organów prowadzących szkolnictwo, w tym szkoły ponadpodstawowe, w rozwijaniu szkolnej infrastruktury i kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych.
W ramach tego programu, w edycji na lata 2020-2024, zarówno Technikum nr 1, jak i Technikum nr 2 im.inż. Tadeusza Tańskiego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Słubicach uzyskało po 4 tablice interaktywne z projektorami.
Sprzęty multimedialne zostały zainstalowane w pracowniach historii, geografii, WOK-u, informatyki, języka polskiego, języka niemieckiego i języka angielskiego.
W styczniu br. powołano szkolnych koordynatorów wdrażania programu oraz zespoły samokształcenia: humanistyczny i językowy, które nawiązały międzyszkolną sieć współpracy. Ze względu na pracę zdalną szkoły, także ta współpraca miała charakter pracy na odległość z wykorzystaniem technologii informacyjnych. Nauczyciele brali udział w szkoleniach, konferencjach i grupach dyskusyjnych na FB. Zapoznali się z celami programu oraz narzędziami, jakie mogą stosować w pracy z tablicą interaktywną. Dzielili się doświadczeniami, wrażeniami i wiedzą. Takie doświadczenia nazywa się „dobrymi praktykami”, podobnie jak stworzone i publikowane przez naszych nauczycieli przykładowe scenariusze zajęć, przygotowane na lekcje przeprowadzane z wykorzystaniem tablic interaktywnych. Dodatkowo nauczyciele, nawiązując międzyszkolną współpracę, brali udział w organizowanych przez siebie lekcjach otwartych. Wszystkie te formy pozwoliły wdrożyć Program i zdobywać doświadczenie w nowoczesnej formie organizacji procesu edukacyjnego.
Technologia informacyjno-komunikacyjna jest skierowana do naszych uczniów. To oni są odbiorcami, beneficjentami końcowymi programu. Wszystkie te działania mają na celu uatrakcyjnienie form zajęć, aktywizację uczniów na zajęciach i wzbogacenie narzędzi edukacyjnych, stosownie do oczekiwań i umiejętności technologicznych naszej młodzieży.
Życzymy wszystkim ciekawych zajęć, bogatych w nowe doświadczenia i atrakcyjne prezentacje  oraz samych sukcesów edukacyjnych.