Plan lekcji dostępny jest w dzienniku elektronicznym.