Działania skierowane do nauczycieli:

- staże zawodowe

- studia podyplomowe "Doradztwo zawodowe"

- warsztaty gastronomiczne Fast Food

- kurs "Zasady prawidłowego żywienia wraz z analizą składu ciała"

- warsztaty gastronomiczne "Slow Food"

- kurs "Namnażanie materiału roślinnego"