Beneficjentem projektu Leonardo da Vinci jest młodzież Zespołu Szkół Ekonomiczno-Rolniczych w Słubicach kształcąca się w zawodach technik żywienia i gospodarstwa domowego oraz technik architektury krajobrazu.

Celem projektu jest poznanie przez uczniów wymogów rynku europejskiego oraz zasad jego funkcjonowania. Praktyki zagraniczne umożliwiają zaprezentowanie na rynku pracy kwalifikacji zawodowych i zdobytego doświadczenia.

Więcej informacji o projekcie znajduje się w załączonej poniżej prezentacji.

Ważne linki:

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.