Kółko teatralne, które działa w naszej szkole, to wspólny pomysł nauczycieli i uczniów. Skład zespołu zmienia się, gdy kolejny rocznik uczniów nas opuszcza, współpracujemy również z poszczególnymi klasami przy realizacji większych przedsięwzięć, jakimi w tym roku były obchody Dnia Nauczyciela i Międzynarodowego Dnia Teatru.

Przez ostatnie dwa lata w składzie kółka teatralnego byli: Kamil Antonowicz, Paweł Berski, Przemek Dryglas , Wioletta Konowalczuk, Adrianna Moraczyńska, Karolina Olchowska,  Oksana Stankiewicz, Katarzyna Sienkiewicz, Grzegorz Wacławiak i wielu innych, których zapraszaliśmy do współpracy, gdy wymagał tego rozmach przedstawienia. Opiekunami kółka są od dwóch lat panie: Honorata Kędzierska i Małgorzata Strózik.

Kółko, prowadząc  amatorską działalność teatralną, umożliwia uczniom kształtowanie wrażliwości, wyobraźni i poczucia estetyki. Rozwija umiejętności współdziałania w zespole, opanowywania stresu i tremy w sytuacjach występu publicznego. Pobudza do rozwijania zdolności aktorskich, recytatorskich, plastycznych muzycznych i tanecznych.

Przygotowywanie spektakli wymaga wielogodzinnych prób, wiele pracy kosztuje również praca nad scenografią, rekwizytami i muzyką, ale nagrodą za wysiłek są zawsze brawa publiczności. Prezentacja dokonań odbywa się na forum szkoły i środowiska lokalnego. W ramach kółka teatralnego urządzamy również wyjazdy na spektakle do profesjonalnych teatrów.

Jesteśmy otwarci na współpracę i zapraszamy do nas wszystkich zainteresowanych.