Wszystkim, którzy nie zdecydowali na wybór żadnego kierunku na poziomie technikum proponujemy naukę w szkole branżowej 1 stopnia (zasadniczej szkole zawodowej), która wyposaży Was w konkretny zawód. Nauka w tej szkole trwa 3 lata.

Nasza szkoła proponuje podjęcie nauki w następujących zawodach:

- mechanik pojazdów samochodowych;
- murarz – tynkarz
- monter izolacji budowlanych
- monter konstrukcji budowlanych
- fryzjer
- piekarz
- cukiernik
- tapicer
- stolarz
- elektryk
- monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych
- introligator
- zegarmistrz
- złotnik – jubiler
- krawiec
- lakiernik
- blacharz samochodowy
- sprzedawca
- kucharz.
 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!