W dniu 26 września 2019 roku kolejna grupa uczniów CKZiU w Słubicach wzięła udział w badaniu IPD (Indywidulany Plan Działania) wraz z wywiadem behawioralnym. Badanie ma na celu określenie predyspozycji osobowościowych dotyczących reakcji na stres, budowania relacji interpersonalnych, określenie motywatorów działań, predyspozycji przedsiębiorczych oraz określenie poziomu inteligencji wielorakich.
Po badaniu testowym następuje wywiad behawioralny czyli indywidualne określenie przez badanego jego mocnych stron, zdolności, sukcesów i oczekiwań zawodowych a także kierunków rozwoju w przyszłości. W trakcie wywiadu behawioralnego ma miejsce także pogadanka nt. rozumienia czym jest kariera zawodowa i sukcesy.
Badanie zostało przeprowadzone przez specjalistów psychologów, doradców zawodowych, coachów.
Działania są realizowane w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w  Powiecie Słubickim”.  Badanie IPD otwiera uczestnikom drogę do korzystania z całej palety kursów zawodowych oferowanych w ramach projektu.