27 kwietnia 2018 r. był dla trzech najstarszych klas ostatnim dniem w murach szkoły, do której uczęszczali przez cztery lata.

Tego dnia szkołę ukończyła młodzież kształcąca się w następujących zawodach:

- technik ekonomista - 32 osoby - wychowawczyni Beata Kamińska
- technik żywienia i usług gastronomicznych - 20 osób - wychowawca Jacek Grześkowiak
- technik architektury krajobrazu - 20 osób - wychowawczyni Anna Balicka.

Najlepsi z nich otrzymali nagrody i dyplomy, wszyscy - świadectwa ukończenia szkoły. Od dziś są Absolwentami CKZiU w Słubicach.

Na szczególne wyróżnienie zasłużyli: Joanna Parus, Justyna Rezacz, Jerzy Sojka, Robert Sękowski oraz Damian Rzepski, którzy za swoje osiągnięcia otrzymali Nagrodę Starosty.

Pożegnanie było bardzo uroczyste: przekazanie Sztandaru Szkoły, odśpiewanie Hymnu Narodowego, przemowa Pani Dyrektor Marii Skalniak i Pana Starosty Marcina Jabłońskiego, piosenki, gratulacje, podziękowania, życzenia, kwiaty, łzy radości i wzruszenia. Wysiłek czteroletniej nauki trzeba przypieczętować pomyślnie zdaną maturą. To już za tydzień...

Życzymy powodzenia wszystkim tegorocznym maturzystom. Mocno trzymamy kciuki.

Na szerszą relację fotograficzną z uroczystości zapraszamy na szkolnego FB.