Wzorem ubiegłego roku, uczestniczyliśmy w bardzo ważnym wydarzeniu, które miało miejsce 14 maja 2019 r. w Collegium Polonicum. Spotkanie, zorganizowane przez Starostwo Powiatowe w Słubicach, skierowane było do młodych ludzi naszego powiatu i miało na celu przedstawienie im oferty kształcenia w szkołach ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych.

Ze swoją ofertą zaprezentowała się także nasza szkoła podczas ogólnej prezentacji oraz w czasie bezpośrednich spotkań z nauczycielami, młodzieżą oraz przedstawicielami zawodów z zainteresowanymi uczniami szkół podstawowych oraz gimnazjów. Przybliżenie charakteru zawodu poprzez zaprezentowanie warunków i sposobów nauki na danym kierunku w szkole oraz pokazanie zawodu od praktycznej strony przez zaproszonych pracodawców pozwoliło młodzieży rozwiać wątpliwości i nabrać przekonania co do wyboru przyszłej drogi edukacji.

Nasza szkoła przybliżyła ofertę w ramach zawodów:

  • technik ekonomista,
  • technik hotelarstwa,
  • technik żywienia i usług gastronomicznych/dietetyk
  • technik architektury krajobrazu.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za współpracę, szczególnie pracodawcom, którzy zechcieli poświęcić swój cenny czas na spotkania i rozmowy z młodzieżą przekazując im jakże cenne informacje na temat wykonywanego zawodu oraz dając wskazówki odnośnie kształtowania swoich wyborów edukacyjnych i zawodowych.

Decyzja o wyborze kolejnego etapu edukacji jest bardzo ważna i z pewnością bardzo trudna. Mamy nadzieję, że ułatwiliśmy ją młodzieży prezentując ofertę naszej szkoły. Człowiek mający dobry zawód, umiejętności zawodowe w konkretnej branży może liczyć na dobrą pracę i dobre zarobki.