W poniedziałek 18 marca 2019 r. uczniowie klasy Ib zdobywający zawód technik hotelarstwa odwiedzili słubicki Hotel Anka.

Dzięki uprzejmości pani kierowniczki oraz miłej pani recepcjonistki młodzież mogła nie tylko dowiedzieć się jak wygląda praca w hotelu, ale także zobaczyć pokoje hotelowe (typowe oraz o podwyższonym standardzie), restaurację, recepcję oraz magazyn. Hotel, mimo iż nie należy do dużych i ekskluzywnych, zrobił na młodzieży duże wrażenie. Wszyscy wnikliwie obserwowali szczegóły, o których mowa była na lekcjach w szkole i cieszyli się, że mogą zobaczyć na własne oczy to, co na co dzień widzą w podręczniku lub w internecie.

Recepcjonistka omówiła charakter swojej pracy, zaprezentowała dokumenty, które przygotowuje w codziennej pracy, klucznicę, urządzenia techniczne wykorzystywane w pracy recepcji, omówiła sposoby rezerwacji pokoi oraz wymogi odnośnie stroju służbowego, czyli tzw. dresscodu. Uczniowie poznali zasady funkcjonowania ochrony obiektu oraz pralni jako usług outsorcingowych, zasady rozliczeń z gośćmi hotelowymi oraz szczegółową ofertę noclegową i restauracyjną obiektu.

Młodzież dostrzegła wiele atutów hotelu, z których wcześniej nie zdawała sobie sprawy. A pani recepcjonistka cierpliwie odpowiadała na zadawane pytania :) Również te odnośnie praktyki zawodowej oraz przyszłej pracy.

Dzięki tej wycieczce uczniowie jeszcze bardziej przekonali się do zawodu hotelarza, swój wybór kierunku kształcenia po raz kolejny uznali jako słuszny. Hotel Anka zrobił na nich pozytywne wrażenie dzięki serdecznemu przyjęciu.

Pamiętamy, że w hotelarstwie gościnność to podstawa, uśmiech znaczy wiele, a „GOŚĆ GOSPODARZOWI ŚWIĘTYM”.