W piątek 14 grudnia br. zakończyły  się 5-dniowe warsztaty z zakresu ekonomii i zarządzania dla uczniów z klasy Ia, czyli naszych przyszłych ekonomistów. Warsztaty prowadzili doktoranci z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Program składał się z 5 bloków tematycznych: "Strategie przedsiębiorstw", "Marketing", "Zarządzanie zasobami ludzkimi", "Miękkie elementy zarządzania", "Finanse".

Zajęcia prowadzone były metodami aktywizującymi. Młodzież pracowała w grupach  i rozwiązywała wiele zadań związanych z tematyką warsztatów w danym dniu. Najlepsi otrzymali drobne upominki i nagrody książkowe. Szkoła dodatkowo otrzyma pakiet książek oraz certyfikat.