Dnia 28 maja 2018 r. odbyło się spotkanie mające na celu nawiązanie współpracy ze szkołą Konrad Wachsmann Oberstufenzentrum we Frankfurcie nad Odrą. W spotkaniu uczestniczyła pani dyrektor Maria Skalniak, kierownik kształcenia praktycznego – pani Małgorzata Kościńska oraz nauczyciele przedmiotów zawodowych gastronomicznych oraz hotelarstwa.

Celem wizyty była wymiana doświadczeń, poznanie realiów kształcenia zawodowego u sąsiadów, przedstawienie atutów kształcenia zawodu po obu stronach Odry. Podczas spotkania uczestnicy mogli zapoznać się z charakterem szkoły, proponowaną ofertą kształcenia. Zaprezentowano również bazę dydaktyczną oraz pracownie przedmiotowe.

Miło było zobaczyć jak nauczyciele zawodu pracują za Odrą. Kolejne spotkanie, tym razem w naszej szkole, planowane jest na 6 czerwca br.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć ze spotkania.