Uczniowie klasy III kierunku technik ekonomista rozpoczęli zagraniczną praktykę zawodową w Niemczech w ramach projektu „Ekonomiści na start” programu Erasmus+.  
Praktyka rozpoczęła się od przywitania grupy w Internationaler Bund Berlin-Brandenburg GmbH z siedzibą we Frankfurcie nad Odrą. Grupa została oprowadzona po całym obiekcie i zapoznana z przedmiotem i zakresem działania jednostki.
Praktyka zawodowa polega na założeniu i prowadzeniu firmy symulacyjnej w zakresie handlu w wybranej przez uczniów branży. Pracę rozpoczęto od burzy mózgów i wyboru przedmiotu i zakresu działalności. Praktykanci wybrali także formę organizacyjno-prawną – spółka z o.o. czyli GmbH. Zakresem działalności jest handel artykułami sportowymi typu rowery, kaski, śpiwory, namioty, hamaki. piłki, deskorolki hulajnogi, rolki, wrotki i inne akcesoria sportowe. Grupa podzieliła się na 5 dwuosobowych zespołów tworzących działy firmy: kadry, zarząd - księgowość, zaopatrzenie, zbyt i marketing.
W drugim dniu zajęć uczniowie pracują nad katalogiem produktów i dokumentacją dotyczącą poszczególnych działów firmy.
W zespołach panuje optymistyczna atmosfera, zapewne dzięki ogromnemu wsparciu ze strony trenerów i opiekunów.

Anna Kozelan-Baranowska