W piątek, 11 maja 2018 roku, odbyło się spotkanie uczestników praktyk zagranicznych i ich rodziców z zespołem zarządzającym projektem „Ekonomiści na start” realizowanego w ramach programu Erasmus+.  
Celem zebrania było zapoznanie uczestników spotkania z założeniami, programem i przebiegiem praktyki zawodowej, planowanym czasie wolnym i sprawowanej opiece. Przedstawiono także prawa i obowiązki uczestników, kwestie ubezpieczenia i transportu. Następnie uczniowie i ich rodzice podpisali  umowy o praktykę zagraniczną. Koordynator projektu - p. Małgorzata Kościńska - przedstawił także wszystkie sprawy organizacyjne.
Opiekę nad młodzieżą podczas całego pobytu na praktyce sprawować będzie Anna Kozelan-Baranowska, wychowawczyni uczniów wysłanych na mobilność zagraniczną.