Polacy przez 123 lata niewoli starali się wyrażać swoją miłość do Ojczyzny nie tylko czynem zbrojnym, ale i piórem, czyli słowami, w których wyrażała się cała tęsknota czcicieli wolności do kraju – "osi wszechświata".

Tymi słowami rozpoczął się konkurs poezji patriotycznej z okazji jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości 12 kwietnia 2018 roku.
Wyniki:
I miejsce – Robert Sękowski IVD (Z. Herbert Pan Cogito - Powrót)
II miejsce – Klaudia Śnieżko IID (B. Podstawa Inka)
III miejsce – Justyna Rezacz IVA (K.K. Baczyński Elegia o chłopcu polskim).

Pozostali uczestnicy: Iza Balukiewicz(IAiB), Wiktoria Maniak (ID), Maria Depta (IE), Szymon Baranowski (IIA), Angelika Idkowiak (IIIA), Lidia Glinka (IVE).