Od dnia 11 marca 2019 r. następuje zmiana planu lekcji.

Plan lekcji dostępny jest w dzienniku elektronicznym.