PILNE! - loginy i hasła umożliwiające dostęp do wyników egzaminów: egzamin maturalny i egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu informuje, że w związku z wejściem w życie ustawy o RODO wprowadzona została zmiana dotycząca udostępniania zdającym wyników egzaminów.

Sprawdzenie własnych wyników przez zdającego możliwe będzie po zalogowaniu w serwisie przeznaczonym dla uczniów i absolwentów uczniowie.oke.poznan.pl za pomocą loginu i hasła wygenerowanego przez OKE, które zdający otrzyma za pośrednictwem Państwa szkoły.


Prosimy o odbiór loginu i hasła dla zdających w sekretariacie szkoły w godz. 7.00 -15.00


UWAGA:

EGZAMIN MATURALNY
Zalogowanie do serwisu uczniów i absolwentów oraz uzyskanie informacji o wynikach egzaminu maturalnego możliwe będzie od dnia 3 lipca br. (nie wcześniej).


EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
Zalogowanie do serwisu uczniów i absolwentów oraz uzyskanie informacji o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie możliwe będzie od dnia 31 sierpnia br. (nie wcześniej).


Login i hasło zdającego, wspólne dla wszystkich egzaminów, które zdawał w bieżącym roku, umożliwia wgląd do aktualnie opublikowanych wyników.