REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO "Z KSIĄŻKĄ MI DO TWARZY"

II edycja – „W barwach biało - czerwonych”

1. Organizatorem konkursu jest biblioteka CKZiU w Słubicach.
2. Celem konkursu  Z książką mi do twarzy, czyli W barwach biało-czerwonych jest:
- popularyzacja czytania jako formy spędzania wolnego czasu,
- rozwijanie kreatywności i wrażliwości estetycznej,
- promocja działalności biblioteki,
- wizualizacja pasji czytania, miłości do książek.
3. Konkurs rozpoczyna się 08.05.2018 r. i trwać będzie do 09.06.2018 r.
4. WARUNKI UCZESTNICTWA:
- Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkoły.
- Czym jest ta szalenie modna ostatnimi czasy inicjatywa kryjąca się pod
z angielska brzmiącą nazwą „sleeveface”? Są to zdjęcia przedstawiające osoby fotografowane z zasłoniętą przez okładkę książki częścią ciała.
W efekcie otrzymujemy złudzenie prezentujące kreatywne, momentami zabawne, połączenie osobowości modeli z ich ukrytym książkowym alter ego., czyli zdjęcie powinno być ciekawe i niekonwencjonalne.
- Do konkursu mogą być zgłoszone 2 zdjęcia jednego autora w formie elektronicznej z rozszerzeniem JPG i z nazwą w tytule: nazwisko, imię, klasa (np. Nowak Anna 4a).
- Zdjęcie należy dostarczyć do biblioteki na płycie , pendrive lub pocztą
e-mail do 9.06.2018r.
- Konkurs zostanie rozstrzygnięty 19.06.2018r.
5. KRYTERIA OCENY:
Jury, oceniając pracę weźmie pod uwagę:
- jakość techniczną wykonania fotografii (np. ostrość),
- samodzielność pomysłu i wykonania,
- zgodność z tematem,
- oryginalność pracy,
    • Każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom uczestnictwa.
    • Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymają nagrody rzeczowe.
    • Fotografie wykonane na konkurs zostaną zaprezentowane na specjalnej wystawie
w szkole.
    • Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi.
Jury zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie w wyjątkowych przypadkach.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa!